Info

Trainingen voor de jeugd is tussen 6 en 17 jaar.
Training voor volwassenen is vanaf 18 jaar. 

Deelnemen aan wedstrijden is zeer belangrijk voor je zelfvertrouwen. Wij nemen deel aan vele wedstrijden, maar dit is niet verplicht.

Contributie

Voor meer informatieover de kosten, klik op Contributie.

Discipline

Karate is een moeilijke sport die veel van jouw discipline vraagt. Dus je gedrag is bij ons belangrijk. Er is bij de trainingen geen ruimte voor spelletjes, grapjes of andere gedragingen die kunnen leiden tot afleiding. Doe je best om de les te begrijpen, zo niet altijd vragen.

Examen

 Er wordt, bij voldoende getrainde kandidaten, 2 keer per jaar examen afgenomen.

Kijkdag

Ouders en vrienden van leden mogen, in alle stilte elke eerste training van de maand bijwonen.

Gratis extra

Iedereen kan gratis extra trainen op elke plaats waar wij les geven. De dagen en de locaties staan op de pagina Trainingen.

Karatepakken

Wij kunnen karatepakken van een het merk Kaiten leveren compleet met ons embleem er op.Ook tassen en handschoenen zijn te bestellen.

Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen met ons, of door onderstaand formulier te downloaden en in te vullen.

Aanmeldformulier

extra informatie